Cũng đáng đọc

TRẢ HÀNG CHO NGƯỜI GỬI? GIẢI THÍCH VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS NGƯỢC

Chính xác thì logistics ngược là gì, có lợi ích gì và tại sao lại quan trọng?
Chính xác thì logistics ngược là gì, có lợi ích gì và tại sao lại quan trọng?
16 January 2023 •

GIÁ TRỊ CỦA LOGISTICS NGƯỢC

380 TỶ USD

CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TIẾT KIỆM ĐƯỢC TỪ CHUỖI CUNG ỨNG TUẦN HOÀN, CHỈ RIÊNG TẠI LIÊN MINH CHÂU ÂU 

644 TỶ USD 

GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG THANH KHOẢN TỪ VIỆC BÁN LẠI HÀNG HÓA

170 TỶ USD 

GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG TÁI CHẾ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ VÀO NĂM 2030 

158 TỶ USD 

GIÁ TRỊ HÀNG HÓA ĐƯỢC TRẢ LẠI Ở HOA KỲ TRONG MÙA LỄ 2021