Your default browser language is set to . Browse this site in another language: Continue color Created with Sketch.
  • Get a sales representative to contact me
  • I agree to the  Terms and Privacy Notice
Cũng đáng đọc

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: ĐỘT PHÁ MỚI TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Giới chuyên môn về logistics đang nghiên cứu tìm hiểu giá trị của các số liệu phân tích theo thời gian thực bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đạt được khả năng theo dõi chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt hơn.
Giới chuyên môn về logistics đang nghiên cứu tìm hiểu giá trị của các số liệu phân tích theo thời gian thực bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đạt được khả năng theo dõi chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt hơn.
13 January 2023 •

DỮ LIỆU LỚN NGÀY MỘT TĂNG, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG NGÀY CÀNG NHANH

Khối lượng dữ liệu được tạo, thu thập, sao chép và tiêu thụ trên toàn thế giới từ năm 2010 đến năm 2020, dự báo từ năm 2021 đến năm 2025 (tính bằng gigabyte) 

2010: 2 NGHÌN TỶ 

2020: 64 NGHÌN TỶ 

2025: 181 NGHÌN TỶ 

Nguồn: Statista


Chủ đề liên quan
Chủ đề liên quan